Fikri Mülkiyet Hukuku

Müvekkillerimizin, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, marka, patent, tasarım, faydalı model, coğrafi işaret ile geleneksel ürün adlarına ilişkin haklarının korunması, bu haklara ilişkin başvuruların, tescil ve tescil sonrası işlemlerin yürütülmesi ve bu hakların ihlalinden kaynaklanan uyuşmazlık çözümü ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında müvekkillerimizin fikir ve sanat eserleri üzerindeki manevi ve mali haklarının korunması ve bu hakların ihlalinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda hizmet vermekteyiz.