Ticaret Hukuku

Müvekkillerimize, şirketlerinin kurulum aşamasından başlayarak, ticari faaliyetlilerini mevzuata uygun yürütebilmeleri ve uyuşmazlık yaşanmadan önce çözüme kavuşturulması için danışmanlık hizmeti vermekle birlikte uyuşmazlık halinde gerekli davaların açılması ve takibi konusunda destek olmaktayız. Bu kapsamda, ticari faaliyet yürüten müvekkillerimize, sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmelerin feshi, ihtarname keşidesi, sulh görüşmelerinin yapılması ve dava takibi gibi konularda hizmet etmekteyiz.