İdare ve Vergi Hukuku

Müvekkillerimizin, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile olan uyuşmazlıklarının çözümü ile vergi ihtilaflarının giderilmesi konusunda gerekli davaların takibi ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu kapsamda müvekkillerimize,

  • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
  • İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
  • Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü
  • Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü
  • konularında destek sağlamaktayız.